و در ادامه تر...

جلسه آخر رانندگی مربی گفته بود میخواد ازم تست بگیره، منم رفتم از اول جلسه هرچی بهم دوبل و دو فرمونو دنده ۴و اینا گفت تمیز زدم، هی فریاد وا شگفتا سر میداد میگفت عالیه! بعد ۱۵ دیقه آخر گفتش خبببب،حالا از الان امتحانه! آقا من فک میکردم امتحان تموم شده همونا بودش ،چناااان استرسی گرفتم که کلاج نگرفته دنده عوض کردم،دوبلم یه متر فاصله داشت با جدول تو دور زدن ممنوعم دور زدم!! رو سرعت گیر خاموش کردم و اینگونه بود که وا اسفا(؟) گویان یه جلسه اضافه نوشت واسم :(

حالا امروز با مث و الی پاشدیم رفتیم سینما تا اونجاش که برسیم حل بود مشکلی نداشت،قرار بود رفتو الی حساب کنه برگشتو من.هیچی دیگه کیفو باز کردم دیدم طبق معمول جا مونده همه چی خونه!! فقط کارت پاسارگاذم که به اسم مهدیه تو کیفه و هیچی توش نیست ! هیچی دیگه زنگ زدم به مهدی یکم پول ریخت ،رفتیم مرحله بعد!خودپرداز نبود هیچ جا! کلی پیاده به دنبال خودپرداز رفتیم،رسیدیم نزدیک مدرسه الی! بعد الی گف مدیر الان مدرسه س بریم کارت بکشیم ازش پول بگیریم! دیگه چاره نبود رفتیم مدیر خیلی خوشحال ازمون استقبال کرد گفتیم اومدیم یه کارتی بکشیم فک کرد شهریه سال بعدو کلاس کنکورو آوردیم! آقا تو عمرم انقد چیز نشده بودم :)) نهایت چیز شدن حالا کجا بود؟ کارت نکشید رفت دستی پول آورد داد :)) گفت خیلی خوب کردید اومدید پیش خودم -ــــــ- ولی خدایی مدیرا الان چه مهربون شدن، زمون ما روزی نبود ندوونه منو دور حیاط... یه بار با مثی تو خیابون راه میرفتیم از جلو هر مدرسه ای رد میشدیم میگفتم یادش بخیر اینجام درس خوندم! آخر برگشت گفت هممم بابا میگفت هرروز دعوا میکردی مدرستو عوض میکردن(کاملن تکذیب میکنم ، بابام خودش میومد دعوا میکرد،مثلن میگف چرا ورزش بش ۱۶ دادین :|  )خلاصه که مث من گیج نباشید، قبل بیرون رفتن پول نقدم بردارید :|


منبع این نوشته : منبع
نبود ,مدرسه ,کارت ,هیچی ,الان ,جلسه ,هیچی دیگه