...

یه اپ جدید اومده که توش چهرتو پیر میکنی، چهره خودشو پیر کرده فرستاده برام،یه حس عجیبی بهم دست میده.همینجوری مهربونه و از چشماش آرامش میریزه تو رگهام.فک میکنم به ۴۰سال بعد.یه ۴۰ سال خوشرنگ از جلو چشمام میگذره.فک میکنم به دستامون،به چروک هاش،به رگهامون که زده بیرون. مکث میکنم، اونجایی که داریم به امروز فکر میکنیم و قاب عکسارو گردگیری میکنیم.


منبع این نوشته : منبع