تو چنین خوب چرایی میازاکی؟

در راستای خوب کردن حال خودم که پروژه ی سختی هم هست(!) نشستم دارم دوباره کارای میازاکی رو دوره میکنم. اگر معلم میشدم حتمن یه وقتی خالی میکردم و برای دانش آموزام این برنامه هارو پخش میکردم. هرچقدر که دیزنی رنگ و لعاب میده و برای بچه ها مفهومایی مثل اسب سفید پادشاه و شاهزاده و دختر مو طلایی و... به تصویر میکشه ، میازاکی میاد مفهوم سادگی، قوی بودن ، مستقل بودن، هدف داشتن و مفید بودن برای جامعه رو خیلی شیرین و دلچسب نشونمون میده.بعد از شهر اشباح این کارتون که تصویرشو میبینید جزو تاپ تنمه. قدیمیم هست احتمالن همه دیده باشنش،اسمش هم سرویس دلیوری کی کی. اگر هم ندیدید توصیه میکنم ببینید ^ـ^


بعدن افزود:میخوام یه پروژه صد روز خوشحالی رو استارت بزنم،همین جا، هرروز یه دلیل برای حس خوب داشتن پیدا کنم و ثبتش کنم تا هم عادت بشه برام هم اینکه به روزای خوب برگردم. شمام اگر دوست داشتید حتمن اینکارو بکنید،حسای خوب بینمون بچرخه :)

این اولیش


منبع این نوشته : منبع