روز دوم از ۱۰۰ روز خوشحالی رو هم اختصاص میدم به اجرای قشنگ نوازندگی تاری که دیدم.حالا نمیدونم ا.ش از کجا میدونست من عاشق تارم ولی برام دایرکت یه چیز خیلی دلچسب فرستاد و روزمو ساخت،جا داره که بگم مرسی.وقت ندارم بیشتر بنویسم،فردا میرم اردبیل،برام کللللی انرژی + بفرستید که همه چی خوب پیش بره و تموم شه.مرسیــــــــــــی.منبع این نوشته : منبع